مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد، در شهریورماه 1392 موفق به کسب موافقت اصولی از شورای گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری در زمینه‌های صنایع دارویی، صنایع شیمیایی، نساجی، کشاورزی، دام‌پروری، نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی، الکترونیک و فناوری اطلاعات گردید. ازآنجاکه رسالت پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در سراسر دنیا جذب ایده‌، پرورش آن و در نهایت تبدیل به محصولات نوآورانه و افزایش ثروت در جامعه است، این مرکز در همین راستا توانسته است تاکنون بیش از 70 واحد فناور را  جذب و تحت حمایت مادی و معنوی قرار دهد. خدمات ارائه‌شده در مرکز رشد شامل تأمین دفتر محل کار،  خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی، اطلاع‌رسانی و سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناور می‌باشد.

 

مدیریت مرکز رشد

 

دکتر محمد کشفی

تحصیلات: دکتری مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی

تلفن: 06642605785

ایمیل: mkashfi12@gamil.com

وب‌سایت: https://abru.ac.ir/profile/58

 

 

کارشناس مرکز رشد

 

ماندانا جودکی

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل

تلفکس: 06642605784

ایمیل: biinfo3@gmail.com