دوره­ای 6 ماهه است که در آن به افراد، گروه­ ها و يا شركت­هاي مستعدي كه دارای ایده­ های نوآورانه هستند، مشاوره و آموزش­های لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه­ کاری، تثبیت ایده­ کاری و ایجاد هویت­های حقوقی مستقل داده می­شود. در صورت موفقیت دراین دوره و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می­توانند متقاضی استقراردر دوره رشد شوند. زمان این دوره با تصویب مدير مركز حداكثر تا 9 ماه قابل تمديد است.